CO2-emissieklassen in Duitsland en Oostenrijk veranderen jouw toltarief

Gepubliceerd op 09.05.2023, door Isabelle Gacha

Om haar klimaatverbeterdoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te bereiken, heeft de Europese Commissie de richtlijn Eurovignette gewijzigd.

De Eurovignette verordening is bedoeld om duurzaam transport te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector te verminderen, door nationale overheden toe te staan tol te heffen op basis van de afgelegde afstand, het type voertuig en het emissieniveau van het voertuig zelf.

Het nieuwe tarief wordt berekend aan de hand van 2 factoren:

 • De CO2-emissieklasse
 • Het technisch toelaatbare maximumgewicht F1

Vrachtwagens zullen worden ingedeeld in één van de vijf emissieklassen, waardoor de toltarieven overeenkomstig die klassen zullen veranderen.

Voertuigen met een datum van eerste registratie na 01.07.2019 worden afhankelijk van hun CO2-uitstoot ingedeeld in een van de vijf groepen en kunnen profiteren van lagere toltarieven.

Voertuigen met een datum van eerste registratie vóór 01.07.2019 worden direct tegen de hoogste tarieven in rekening gebracht.

 

Duitsland zal het eerste land zijn dat deze emissiecategorieën invoert, vanaf 1 december 2023. Oostenrijk zal spoedig volgen, met ingang van 1 januari 2024.

 

Wat is de impact voor u?

Om een correcte classificatie en tolberekening te garanderen, moet u uw voertuiginformatie (F1 parameter) vóór 1 december 2023 doorgeven.

 

Waar vindt u de gevraagde voertuiginformatie?

 • Op het CIF-document (Customer Information File): document dat door de fabrikant wordt uitgegeven en naar de koper van het voertuig wordt gestuurd; bevat informatie over technische specificaties, CO2-uitstoot en verbruik van het voertuig. Door middel van het CIF wordt het voertuig geregistreerd in de EU (sinds mei 2019). De CIF blijft geldig gedurende de hele levensduur van het voertuig.
 • CvO-certificaat (Certificaat van Overeenstemming): Dit document bevat belangrijke gegevens zoals het voertuigidentificatienummer (VIN), type en merk, cilinderinhoud, emissiegedrag, geluidsniveau en afmetingen. Heeft u geen CvO bij het voertuig gekregen? Of bent u het origineel kwijt? Vraag een gewaarmerkte kopie aan bij de fabrikant. Dit kunnen wij u niet geven. Belgisch: gelijkvormigheidsattest - Duits: Übereinstimmungsbescheinigung - Engels: Certificate of Conformity (CoC).

FAQ

De FAQ is verstrekt door onze partner Telepass - sommige antwoorden kunnen alleen van toepassing zijn op deze specifieke provider.

 

Moet de bestuurder van het voertuig tijdens een handhavingsoperatie langs de weg de nodige documentatie voorleggen om de CO2-emissieklasse te bepalen?
EETS-gebruikers hoeven geen extra documentatie zoals de CvO-certificaat of CIF bij zich te hebben.

 

Wat gebeurt er als het F.1-gewicht niet wordt doorgegeven?
Het F.1-gewicht zal verplicht zijn voor het Duitse en direct daarna ook voor het Oostenrijkse toldomein. Als u het F.1-gewicht dus niet voor30 november 2023 opgeeft, zal Telepass genoodzaakt zijn om de Duitse en Oostenrijkse service te deactiveren. Hetzelfde geldt in het geval van een kentekenwijziging.

 

In welke CO2-klasse worden voertuigen uit andere groepen dan 4, 5, 9 of 10 ingedeeld?
De definitie van de referentiewaarden in Richtlijn 2022/362 onder punt b) verwijst ook naar voertuigen die nog niet onder Verordening 2019/1242 vallen. Dereferentie-CO2-uitstoot voor deze voertuiggroepen zal worden gepubliceerd in een uitvoeringshandeling, zoals gedefinieerd in artikel 7 octies bis, lid 7, van deze richtlijn, binnen zes maanden nadat de relevante gegevens voor elke voertuiggroep zijn gepubliceerd in het in artikel 10 van Verordening 2018/956 bedoelde verslag. Dit verslag wordt momenteel voorbereid door DG CLIMA en de publicatie ervan zal naar verwachting in de komende paar maanden plaatsvinden. Het verslag zal waarden bevatten voor de voertuiggroepen 1,2,3,11,12,16.

 

Vallen bussen onder de CO2-verordening?
Zoals nu het geval is met het F.2-gewicht, zult u in de toekomst het F.1-gewicht moeten opgeven. Vanaf vandaag vallen alle bussen automatisch in klasse 1, met uitzondering van elektrische of waterstofbussen. In feite heeft de Richtlijn 2022/362 betrekking op alle voertuigen op wielen, inclusief bussen. Er staat dat "klasse 1 alles omvat wat niet onder de klassen 2, 3, 4 en 5 valt". De klassen 2, 3, 4 en 5 verwijzen echter naar de subgroepen die zijn gedefinieerd in Verordening 2019/1242, die momenteel alleen vrachtwagens van de groepen 4, 5, 9 en 10 omvat.

 

Aangezien voertuigen met EURO-klasse 0-V altijd in CO2-klasse 1 worden ingedeeld, is het dan nog steeds nodig om de nodige gegevens te verzamelen voor de berekening van de CO2-klasse?
EETS-aanbieders zullen standaard alleen bewijsdocumenten moeten controleren als een voertuig een CO2-emissieklasse krijgt die beter is dan "1".

 

Wat is de classificatieprocedure voor voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd en die vóór het begin van de in Verordening 2019/1242 gespecificeerde referentieperiode vallen?
Volgens de richtlijnen van ASFiNAG en BALM moet elk voertuig dat niet in aanmerking komt voor klasse 5 en dat vóór1 juli 2019 voor het eerst is geregistreerd, in klasse 1 worden ingedeeld.

 

Zullen voertuigen van klasse 5 tolvrij zijn?
Volgens Richtlijn 2022/362 zullen voertuigen van klasse 5 vanaf1 januari 2026 infrastructuurkosten moeten betalen.

 

Wat zijn de verplichtingen voor de gebruiker als een rit begint voor en doorgaat na 1 december 2023 om 00:00?
Als de F.1 gewichtswaarde en de F.2 gewichtswaarde van het voertuig in dezelfde gewichtsklasse vallen, hoeft de bestuurder niets te doen, zelfs niet als hij doorrijdt na middernacht op1 december 2023.
In het onwaarschijnlijke geval dat de F.1-gewichten van de voertuigcombinatie (truck + trailer) in een hogere gewichtsklasse vallen, moet de chauffeur zijn truck om middernacht op1 december 2023 tot stilstand brengen en de gewichtsklasse op de OBU HMI wijzigen. Een vrachtwagen met een F.2-gewicht lager dan 7,5t maar een F.1-gewicht hoger dan dat, moet op1 december 2023 om 00:00 uur stoppen en de juiste tolrelevante gewichtsklasse aangeven.

 

Zullen LNG-voertuigen nog steeds tolvrij zijn na de invoering van de CO2 -Tolheffing in Duitsland?
Op basis van het huidige ontwerp van de nieuwe BFStrMG zal LNG niet langer tolvrij zijn en onderworpen worden aan hetzelfde tarief als elk ander voertuig dat op fossiele brandstoffen rijdt.

 

In het geval dat een EETS-gebruiker het bewijs voor een hogere CO2-klasse te laat levert en een te hoog tarief betaalt voor een bepaalde periode, hoe kan de EETS-gebruiker dan om terugbetaling vragen?
Het terugbetalingsproces in geval van een verkeerde
CO2-klasse zal vergelijkbaar zijn met het bestaande proces in geval van een verkeerde EURO-klasse. De gebruiker moet contact opnemen met zijn EETS-leverancier, die een vooronderzoek uitvoert en het verzoek doorstuurt naar BALM, die het verzoek controleert en het bedrag rechtstreeks aan de gebruiker terugbetaalt.

 

Wat gebeurt er als na controle blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn? (bijv. 17.000 kg in plaats van 18.000 kg)?

Als de gegevens onjuist worden doorgegeven en ze worden gevonden tijdens handhavingsactiviteiten in Oostenrijk en Duitsland, kunnen de gevolgen boetes, boetes of andere acties zijn die door de autoriteiten worden opgelegd vanwege de onjuiste doorgifte van het F1-gewicht. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat en nauwkeurig worden ingediend om mogelijke problemen en complicaties tijdens toltransacties en handhavingsactiviteiten te voorkomen.

De volgende resultaten kunnen optreden:

 • De autoriteiten die handhavingsactiviteiten uitvoeren, kunnen om een onmiddellijke correctie van de voertuiggegevens vragen.
 • Tijdens handhavingscontroles kunnen vrachtwagenchauffeurs boetes of sancties opgelegd krijgen.
 • Als het doorgegeven F1-gewicht hoger is dan het werkelijke gewicht van het voertuig, kan de klant te hoge tolgelden of tarieven worden aangerekend.

Het is voor alle betrokken partijen van essentieel belang dat het F1-gewicht en andere parameters nauwkeurig en betrouwbaar worden doorgegeven om boetes, financiële gevolgen en te hoge kosten te voorkomen.

 

Moet ik voor alle platen de bijbehorende documenten overleggen?

Het is niet verplicht om de bijbehorende documenten voor alle platen op te sturen. Alleen in handhavingsgevallen, voor specifieke OBU, kan de tolheffende instantie hierom vragen.

 

Ik heb geen CvO-certificaat of CIF met de gevraagde informatie. Kan ik de informatie op andere documenten vinden?

Nee, de vereiste informatie is niet te vinden op andere documenten. Het CvO-certificaat (Certificaat van Overeenstemming) of CIF (Customer Information File) zijn de documenten die de benodigde informatie bevatten. Houd er rekening mee dat, naast de F1-parameter die altijd verplicht is, de andere parameters alleen relevant zijn voor voertuigen met een eerste registratiedatum na juli 2019.

Waar vindt u de gegevens?

ParameterStatusVereist voor plaatsing in een hogere tariefklasseKentekenbewijsCIFCOC
F.1 gewichtVerplichtJAF11.1.416.1
Datum van eerste registratieOptioneelJAB
CO2-uitstoot (alleen als g/tkm)OptioneelJAV.72.349.5
Voertuig SubgroepOptioneelJA1.1.1549.7
Als subgroep voertuig niet is opgegeven - de volgende
parameters worden verstrekt
Chassis-/bodytypeOptioneelJA (als subgroep voertuig niet is opgegeven)J.238
Type hutOptioneelJA (als subgroep voertuig niet is opgegeven)1.1.13
MotorvermogenOptioneelJA (als subgroep voertuig niet is opgegeven)P.21.2.127.1
# aangedreven assenOptioneelJA (als subgroep voertuig niet is opgegeven)L.11.1.33
CO2-klasseOptioneelGEENV.10
MotorinhoudOptioneelJA (als subgroep voertuig niet is opgegeven)P.125
Voertuiggroep
Inhoud brandstoftank (ALLEEN voor voertuigen op gas,
optioneel maar verplicht om toegang te krijgen tot
kortingen in Duitsland )
OptioneelJA (alleen voor LNG-voertuigen)W

Als u vragen hebt, kunt u Neem contact met ons op.


  Laten we in contact blijven

  Meld u aan voor het laatste Easytrip Transport Services nieuws en info:
  Exclusieve promoties, productlanceringen, nieuwe en uitgebreide portefeuillediensten, updates van regels en voorschriften, in heel Europa, en meer!