Geplaatste chauffeursdiensten

Ontvang uw certificaat voor al uw cabotage- en cross-trade reizen in Europa.
Alles in één online platform

Geplaatste chauffeursdiensten

Ontvang uw certificaat voor al uw cabotage- en cross-trade reizen in Europa.
Alles in één online platform

Home > Oplossingen voor vlootbeheer > Geplaatste chauffeursdiensten

Werken met een gedetacheerde vrachtwagenchauffeur
in Europa?
Voldoe nu aan de Europese mobiliteitswetgeving!

 

Sinds februari 2022 hebben alle EU-landen hun nationale wetten aangepast om te voldoen aan de nieuwe gedetacheerde verordening die door de Europese Mobiliteitspakket is opgesteld.
Vraag online uw certificaat aan voor uw gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs voor al uw cabotage- en cross-trade ritten in Europa, allemaal op één enkel platform.

Profiteer van een op maat gemaakt platform voor het beheer van de naleving van de voorschriften voor Posted Drivers

Eén enkel online portaal voor al uw detacheringscertificaten in heel Europa

Lokale deskundigen die uw taal spreken om u bij te staan

Van toepassing op EU- en niet-EU-bedrijven

Advies-deskundigen

Juridische deskundigen om u bij te staan voor de lokale autoriteiten

E-mail

Actuele informatie over de detacheringswetten

Onze geplaatste chauffeursdiensten in een oogopslag

Ik wil voldoen aan de nieuwe Europese Mobiliteitspakket

De nieuwe Mobiliteitspakket, in één oogopslag

Voor EU-bedrijven

De toezending van de aangiften via het nieuwe informatiesysteem voor de interne markt - IMI - geldt alleen voor in de EU gevestigde bedrijven die grensoverschrijdende ritten en/of cabotagevervoer verrichten en voor de bestuurder die een rechtstreeks contract met het bedrijf heeft.

Voor niet-EU-bedrijven

Buiten de EU gevestigde bedrijven blijven de detacheringen beheren via de nationale systemen (zoals SIPSI), aangezien hun detacheringen niet onder het nieuwe geharmoniseerde aangiftesysteem vallen, maar nog steeds onder de nationale formaliteiten. Hetzelfde geldt voor werknemers die via een uitzendbureau worden ingehuurd of die binnen een groep reizen.

Voor niet-EU-bedrijven

Chauffeurs die zuiver internationaal bilateraal vervoer verrichten, worden niet meer als terbeschikkingstelling beschouwd, zodat geen terbeschikkingstellingsverklaring vereist is.