Pravne omembe

1. Predstavitev spletne strani

Uporabniki spletnega mesta https://www.easytrip-transport-services.com so obveščeni o identiteti različnih strank, ki sodelujejo pri razvoju in spremljanju spletnega mesta:

Imetnik licence: EASYTRIP B.V., družba, registrirana na Nizozemskem, vpisana v register družb pod številko 412690, s sedežem na naslovu Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nizozemska.

Spletna agencija: Peppercube 

Odgovorni založnik: Easytrip Oddelek za komuniciranje: contact@easytrip-transport-services.com

Ponudnik storitev gostovanja: ATE

2. Pogoji uporabe spletne strani in predlaganih storitev

Uporaba spletne strani pod imenom domene https://www.easytrip-transport-services.com pomeni popolno sprejetje splošnih pogojev v nadaljevanju. Ti pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo; zato se od uporabnikov spletnega mesta zahteva, da jih od časa do časa preberejo.

To spletno mesto je uporabnikom običajno dostopno kadar koli. Vendar se lahko za prekinitev zaradi tehničnega vzdrževanja odloči Easytrip Transport Services, ki si bo prizadeval, da bo uporabnike vnaprej obvestil o datumih in urah posegov.

Spletno stran od časa do časa posodablja oddelek za komuniciranje in trženje. Prav tako se pravno obvestilo in odklanjanje odgovornosti lahko kadarkoli spremenita: kljub temu sta zavezujoča za uporabnika, ki je povabljen, da se nanje sklicuje čim pogosteje, da bi se jih seznanil.

Prepovedan je vsak nepooblaščen dostop do izvorne kode spletnega mesta z namenom ali učinkom zlasti vnosa zlonamerne programske opreme, preusmerjanja informacij ali na splošno spreminjanja njegove strukture. Easytrip Transport Services lahko sprejme ali poskrbi za sprejetje kakršnih koli ukrepov za odpravo motenj in zagotovitev zaščite svojih interesov.

3. Opis opravljenih storitev

Namen spletnega mesta je zagotoviti informacije v zvezi z vsemi dejavnostmi podjetja.

Easytrip Transport Services si prizadeva, da bi bile informacije na spletnem mestu čim bolj točne. Vendar ne odgovarja za izpuste, netočnosti ali pomanjkljivosti v posodobitvah, ki jih je povzročila sama ali tretje osebe, ki ji posredujejo te informacije.

Vse informacije, podane na spletni strani, so samo okvirne in so predmet sprememb. Poleg tega informacije, predstavljene na spletni strani, niso izčrpne. Zanje veljajo vse spremembe, ki so se zgodile od objave.

4. Omejitev odgovornosti

Easytrip Transport Services ne odgovarja za nobeno neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, povzročeno uporabniku ali njegovi opremi v zvezi s spletnim mestom ali uporabo, nezmožnostjo uporabe ali posledicami uporabe spletnega mesta.

Easytrip Transport Services v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne napake na spletnem mestu ter za popolnost in ustreznost obdelanih informacij in podatkov.

Easytrip Transport Services si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti spletno stran v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami na področju varnosti in zaupnosti. Vendar pa ne more zagotoviti popolne varnosti. Ne odgovarja v primeru nepravilnega delovanja, nezmožnosti dostopa ali slabih pogojev uporabe spletnega mesta zaradi neustrezne opreme, napak v delovanju uporabnikovega ponudnika dostopa do interneta, preobremenjenosti internetnega omrežja ali drugih razlogov, na katere nima vpliva.

Zato Easytrip Transport Services ne zagotavlja, da na spletnem mestu ali spletnih mestih, ki so povezana z njim, ni računalniških virusov ali drugih zlonamernih ali škodljivih računalniških programov ali da ni vdorov ali drugih varnostnih lukenj. Uporabnik je odgovoren, da preveri, ali uporablja ustrezno protivirusno programsko opremo.

Za uporabo spletne strani mora imeti uporabnik znanje, strojno opremo in programsko opremo, ki so potrebne za uporabo interneta. Uporabnik priznava, da značilnosti in omejitve interneta ne morejo zagotavljati zaupnosti, razpoložljivosti in celovitosti podatkov med njihovim tranzitom prek interneta.

Easytrip Transport Services si pridržuje pravico, da spremeni ali začasno ali trajno prekine celotno spletno mesto ali njegov del brez predhodnega obvestila ali kakršnega koli nadomestila, kar uporabnik sprejme. Prav tako Easytrip Transport Services ne odgovarja za morebitne napake, prekinitve ali nedostopnost informacij.

Easytrip Transport Services ni odgovoren za neizpolnitev katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi zaradi težav, na katere nima razumnega vpliva.

5. Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije na spletnem mestu (dokumenti na spletnem mestu in vsi elementi, ustvarjeni za spletno mesto) so v lasti Easytrip Transport Services in njegovih podružnic ter zanje veljajo veljavni predpisi o intelektualni lastnini.

Vsako pridobivanje, s trajnim ali začasnim prenosom vseh ali kvalitativno ali količinsko znatnega dela vsebine spletne strani na drug medij, na kateri koli način ali v kateri koli obliki, pa tudi z ponovno uporabo, tako da se javnosti da na voljo vse ali kvalitativno ali količinsko pomemben del vsebine spletnega mesta, ne glede na obliko, so nezakonite.

Uporabnikom tega spletnega mesta ni podeljena nobena licenca ali druga pravica, razen pravice do obiska spletnega mesta. Razmnoževanje vseh dokumentov, objavljenih na spletnem mestu, je dovoljeno izključno v informativne namene v okviru osebne in zasebne uporabe; kakršno koli razmnoževanje in uporaba kopij, izdelanih za druge namene, sta izrecno prepovedana v skladu z določbami veljavnih predpisov o intelektualni lastnini. Easytrip Transport Services si pridržuje pravico do uveljavljanja svojih pravic pred ustreznim sodiščem.

Če ni drugače navedeno, so imena podjetij, logotipi, izdelki in blagovne znamke, omenjeni na tem spletnem mestu, last Easytrip Transport Services. Ne smejo se uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja Easytrip Transport Services. Če se prepoznavni znaki Easytrip Transport Servicesuporabljajo brez predhodnega dovoljenja, si Easytrip Transport Services pridržuje pravico do uveljavljanja svojih pravic pred ustreznim sodiščem.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Easytrip Transport Services je prepovedano kakršno koli razmnoževanje, predstavljanje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje vseh ali dela elementov spletnega mesta, ne glede na uporabljeno sredstvo ali postopek. Vse zahteve je treba nasloviti na oddelek za komuniciranje in trženje: contact@easytrip-transport-services.com

6. Varstvo osebnih podatkov in piškotkov

6.1. Naše zaroke

Vse transakcije z osebnimi podatki se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679 z dne 27. aprila 2016).

Easytrip kot upravljavec spoštuje naslednja načela:

 • vaši osebni podatki se uporabljajo samo za izrecne, zakonite in odločne namene, povezane z našimi različnimi poklici,
 • zbirajo le osebni podatki, ki so nam koristni,
 • vaših osebnih podatkov ne hranimo po času, potrebnem za transakcije, za katere so bili zbrani, ali tistih, ki jih predpisujejo predpisi,
 • vas na jasen in pregleden način obveščamo predvsem o namenu uporabe vaših osebnih podatkov, neobvezni ali obvezni naravi vaših odgovorov v obrazcih in vaših pravicah do varstva podatkov.

6.2 Zbiranje osebnih podatkov

Pojem "osebni podatki" pomeni vse informacije v zvezi s fizično osebo, ki je identificirana ali ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več elementov, ki so zanjo značilni. Ko Easytrip Transport Services zbira vaše osebne podatke, se to zbiranje izvaja na pošten in pregleden način, zahvaljujoč prisotnosti informacij ali sklicevanja na to politiko.

Osebni podatki se lahko zbirajo, ne da bi bil ta seznam izčrpen:

> prek obrazcev, objavljenih na spletnih straneh Easytrip Transport Services:

 • naročnino na naša glasila,
 • pošiljanje pošte prek naših kontaktnih obrazcev,
 • obrazec za komentarje na blogu,
 • itd;

> z zbiranjem osebnih podatkov med vzpostavitvijo pogodbe ali storitve ali med njeno izvršitvijo in upravljanjem povezanih storitev, anketo o zadovoljstvu strank itd.

Ne glede na podporo zbiranja je obvezna narava odgovorov navedena v obrazcih. Če teh informacij ne želite zagotoviti, morda ne boste mogli dostopati do določenih storitev ali funkcij. Druge informacije so namenjene boljšemu poznam in so zato neobvezne.
Pri zbiranju osebnih podatkov boste odgovorni le za pravne posledice, ki izhajajo iz kakršne koli zavajajočega predstavljanja ali izgredov na vaši strani.

6.3 Uporaba podatkov

Vaši osebni podatki se uporabljajo samo za namene, določene v obrazcih za vnos.

Easytrip Transport Services se zavezuje, da bo obdeloval le osebne podatke, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na namene, za katere so bili zbrani.

Easytrip Transport Services so zakonsko obvezani preveriti, ali so vaši osebni podatki točni, popolni in po potrebi posodobljeni. Lahko vas prosimo, da jih preverite ali dopolnite svojo datoteko.

6.4 Prejemniki in podizvajalniki

Vaši osebni podatki bodo posredovani samo pooblaščenemu osebju Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services lahko za obdelavo vseh ali dela osebnih podatkov uporabi podizvajalce (katero koli podjetje ali pravno osebo, ki obdeluje osebne podatke v skladu z direktivami upravljavca podatkov), če je to potrebno za izpolnjevanje njihovih storitev.
Easytrip Transport Services se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, dajal v najem ali posredoval tretjim osebam brez vaše privolitve.
Easytrip Transport Services bo morda moral vaše osebne podatke posredovati brez vaše predhodne privolitve, da bi izpolnil zakonsko zahtevo, regulativno zahtevo ali zahtevo za posredovanje osebnih podatkov s strani pooblaščene tretje osebe.

6.5. Zaščitna pravila

Easytrip Transport Services se zavezuje, da bo izvajal tehnična in organizacijska pravila, ki lahko dajo razumno zagotovilo, da so osebni podatki, ki jih obdeluje, ustrezno zaščiteni, zlasti glede na tveganja in vplive na zasebnost, in to v skladu z veljavno zakonodajo.
Ti ukrepi zagotavljajo, da vaši osebni podatki ne bodo poškodovani, izbrisani ali da do njih ne bodo dostopale nepooblaščene tretje osebe.

6.6 Nadzor prenosov podatkov

Osebni podatki se hranijo na ozemlju Evropske unije in se ne prenašajo zunaj Evropske unije. Kadar je primerno, si za prejemnike zunaj Evropske unije prizadevamo za strog nadzor prenosov, tako da so omejeni na države, ki jih Evropska komisija na seznamu uvesti kot zadostno zaščito podatkov ali na prejemnike, ki izpolnjujejo evropske predpise.

6.7 Trajanje ohranjanja

Easytrip Transport Services obdeluje in hrani osebne podatke v varnem okolju toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili zbrani. Obdobje hrambe je določeno v obrazcu za zbiranje in v posebnih pogojih za uporabo zadevnih obrazcev.

6.8. Vaše pravice

Imate pravice:

 • dostop do vaših osebnih podatkov,
 • zahtevati njihovo popravek v primeru napake ali jih dokončati,
 • da prosijo za izbris,
 • zahtevati omejitev njihove obdelave,
 • da zaprosijo za njihovo prenosljivost,
 • nasprotujejo njihovi obdelavi, in
 • določiti smernice za usodo vaših podatkov po vaši smrti.

Če želite uveljavljati svoje pravice, si oglejte spodnji razdelek »Stik« tako, da s svojo zahtevo priloite kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).

6.9. Vaše obveznosti

Od vas se zahteva, da izpolnjujete določbe zakona, ki se nanašajo na računalnike, spise in svoboščine, katerih kaznivo dejanje se lahko kaznuje z zakonom.

Zlasti se morate vzdržati vsakega zbiranja, obdelave, zlorabe in na splošno vseh dejanj, ki bi lahko kršila zasebnost osebnih podatkov ali ugled posameznika(-ov).

6.9.1. Piškotki

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo brskalnik shrani v vaš računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon in nam omogoča, da sledimo vašemu obisku. Na spletnem mestu Easytrip Transport Services uporabljamo piškotke, da vam v času veljavnosti ali registracije piškotka zagotovimo boljšo, prilagojeno in varno izkušnjo brskanja.

V vašo popolno informacijo, nekateri piškotki so nujni za uporabo spletnega mesta, drugi pa omogočajo optimizacijo in prilagajanje prikazane vsebine. Piškotke oddajajo Easytrip Transport Services ali tretje osebe.

Če v brskalniku niste nastavili, da sprejema to vrsto datotek, ne boste imeli dostopa do vseh funkcij spletnega mesta Easytrip Transport Services .

Spletna stran Easytrip Transport Services lahko uporablja 4 kategorije piškotkov, katerih nameni so opisani v nadaljevanju:

> statistični piškotki in merjenje občinstva (Google Analytics, AddThis)

Optimizirajo spletno stran, rešujejo hrošče, izboljšujejo kakovost naših storitev in merijo občinstvo. Podatki, ki jih ta vrsta piškotkov zbira anonimno, so:

 • od kod prihaja uporabnik (iskalnik, ključne besede za iskanje, povezava);
 • število obiskov vsakega uporabnika in datum prvega obiska, prejšnji obisk in trenutni obisk;
 • kako dolgo uporabnik ostane na spletnem mestu (ko se začne obisk in kdaj se konča);
 • strani, ki jih obiščete, in informacije, ki jih iščete ali prenesete, vključno s podatki o lokaciji, spletnimi dnevniki in drugimi komunikacijskimi podatki, vendar ne omejeno nanje;
 • informacije o računalniku (vključno z ip naslovom), povezavah, operacijskem sistemu, brskalniku.

Uporaba teh piškotkov ne omogoča identifikacije ljudi. Ko se ti podatki nanašajo na vas ali vas bodo morda prepoznali, jih bomo obravnavali kot osebne podatke. Zbrani osebni podatki se torej ne navzkrižno preverjajo z drugimi obdelavami osebnih podatkov.

> oglaševalski piškotki

To vrsto piškotkov, znano kot "piškotek tretje osebe", oddajajo strežniki na domenah partnerjev Easytrip Transport Services (oglaševalskih agencij ali komercialnih partnerjev). Ti piškotki omogočajo:

 • prikaz prilagojenih oglasov na podlagi uporabniškega profila,
 • omejiti število nastopov vsakega oglasa,
 • ovrednoti učinkovitost oglaševalske kampanje.

Za te piškotke tretjih oseb jih zunanja podjetja odvržejo pod svojo odgovornost.

> preverjanje pristnosti

Namestijo se, ko se prijavite v račun. Ko se naslednjič prijavite, vas prepozna kot obstoječega uporabnika, s tem pa se izognete temu, da morate vnesti uporabniško ime za prijavo. Te piškotke uporabljamo, da vas prepoznamo in vam tako prikažemo prave podatke in prilagodimo vašo uporabo.

> Nastavitve piškotki

Omogočajo nam, da si vaš brskalnik zapomni vaše nastavitve, kot so:

 • vašo jezikovno nastavitev,
 • vaše komunikacijske preference itd.

Z uporabo spletnega mesta Easytrip Transport Services in potrditvijo polja "Ok, razumem" se strinjate, da se lahko na vašem računalniku / pametnem telefonu / tabličnem računalniku v skladu s tem dokumentom shranijo zgoraj opisani piškotki (potrditveno polje za nekatere piškotke).

Datum poteka teh piškotkov je največ eno leto od njihovega prvega vstavljanja.

Če teh piškotkov ne želite prejemati, jih lahko kadar koli onemogočite tako, da spremenite nastavitve svojega brskalnika. Lahko jih sprejmete ali zavrnete za vsak primer posebej ali pa jih zavrnete enkrat za vselej. Opozarjamo vas, da lahko omejitev njihove uporabe povzroči poslabšanje navigacije na spletnem mestu Easytrip Transport Services (nekatere funkcije morda ne bodo več delovale).

Konfiguracija vsakega brskalnika je drugačna. Opisan je v meniju pomoči vašega brskalnika, ki vam bo omogočil, da veste, kako spremeniti želje po piškotkih.

6.9.2 Posodobitev in sprememba pravilnika

Ta politika se lahko spremeni, dopolni ali posodobi tako, da izpolnjuje vse zakonodajne, regulativne, sodne ali tehnične spremembe.

Naš cilj je, da vam zagotovimo našo politiko in vas redno obveščamo o vseh spremembah te politike, tako da ste vedno v celoti obveščeni o tem, kako varujemo vaše osebne podatke.

6.9.3. Kontakt

Če želite uveljavljati svoje pravice ali če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti ali če želite podati kakršna koli priporočila ali pripombe, pošljite e-pošto na naslov Kontaktirajte nas .

7. Pravo in pristojnost, ki se uporablja

Za vse spore v zvezi z veljavnostjo, razlago tega pravnega obvestila in zavrnitve odgovornosti ter uporabo spletnega mesta https://www.easytrip-transport-services.com velja nizozemsko pravo. Izključno pristojna so ustrezna sodišča v Amsterdamu.