Kierowcy delegowani

Zdobądź certyfikat na wszystkie swoje podróże kabotażowe i cross-trade w Europie.
Wszystko na jednej platformie internetowej

Kierowcy delegowani

Zdobądź certyfikat na wszystkie swoje podróże kabotażowe i cross-trade w Europie.
Wszystko na jednej platformie internetowej

Praca z delegowanym kierowcą ciężarówki
w Europie? Spełnij europejskie przepisy dotyczące mobilności już teraz!

 

Od lutego 2022 r. wszystkie kraje UE dostosowały swoje przepisy krajowe do nowych regulacji dotyczących delegowania określonych w Europejskim Pakiecie Mobilności.
Uzyskaj online certyfikat dla swoich delegowanych kierowców ciężarówek na wszystkie przejazdy kabotażowe i cross-trade w Europie, wszystko na jednej platformie.

Skorzystaj z dostosowanej do potrzeb platformy do zarządzania zgodnością z przepisami dotyczącymi kierowców delegowanych

Jeden portal internetowy dla wszystkich Twoich certyfikatów delegowania w całej Europie

Lokalni eksperci mówiący w Twoim języku, aby Ci pomóc

Dotyczy przedsiębiorstw z UE i spoza UE

Porady-eksperci

Eksperci prawni są tu, by pomóc z władzami lokalnymi

E-mail

Aktualne informacje o przepisach dotyczących delegowania

Nasze usługi dla kierowców - w skrócie

Chcę być zgodny z nowym Europejskim Pakietem Mobilności

Nowy pakiet mobilności - w skrócie

Dla przedsiębiorstw z UE

Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem nowego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym - IMI - dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw mających siedzibę w UE, wykonujących przejazdy transgraniczne i/lub przewozy kabotażowe oraz kierowców mających bezpośrednią umowę z przedsiębiorstwem.

Dla przedsiębiorstw spoza UE

Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza UE nadal zarządzają delegowaniem za pośrednictwem systemów krajowych (takich jak SIPSI), ponieważ ich operacje delegowania nie podlegają nowemu zharmonizowanemu systemowi deklaracji, ale nadal formalnościom krajowym. To samo dotyczy pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej lub odbywających podróż wewnątrz grupy.

Dla przedsiębiorstw spoza UE

Kierowcy wykonujący wyłącznie międzynarodowe przewozy dwustronne nie są już traktowani jako delegowani, więc nie jest wymagane zgłoszenie delegowania.