Jogi említések

1. A weboldal bemutatása

A weboldal felhasználói https://www.easytrip-transport-services.com ezúton tájékoztatjuk a weboldal fejlesztésében és ellenőrzésében részt vevő különböző felek kilétéről:

Engedélyes: EASYTRIP B.V., egy Hollandiában alapított, a cégnyilvántartásba 412690 szám alatt bejegyzett társaság, amelynek székhelye: Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Hollandia.

Internetes ügynökség: Peppercube 

Felelős kiadó: Easytrip Kommunikációs osztály: contact@easytrip-transport-services.com

Tárhelyszolgáltató: ATE

2. A weboldal és a javasolt szolgáltatások használatának feltételei

A weboldal domain név alatt történő használata https://www.easytrip-transport-services.com az alábbiakban ismertetett feltételek teljes elfogadását jelenti. Ezek a feltételek bármikor módosíthatók vagy kiegészíthetők; ezért arra kérjük a Weboldal felhasználóit, hogy időről időre olvassák el azokat.

Ez a weboldal általában bármikor elérhető a felhasználók számára. A technikai karbantartási okokból történő megszakításról azonban a Easytrip Transport Services dönthet, amely minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a felhasználókat előzetesen tájékoztassa a beavatkozás időpontjáról.

A Weboldalt a Kommunikációs és Marketing Osztály időről időre frissíti. Hasonlóképpen, a jogi nyilatkozat és a felelősségkizáró nyilatkozat bármikor módosítható: mindazonáltal kötelezőek a felhasználóra nézve, akit felkérnek, hogy a lehető leggyakrabban hivatkozzon rájuk, hogy tudomásul vegye őket.

Tilos a Weboldal forráskódjához való bármilyen jogosulatlan hozzáférés, amelynek célja vagy hatása különösen a rosszindulatú szoftverek bevitele, az információk eltérítése vagy általánosabban a Weboldal szerkezetének megváltoztatása. A Easytrip Transport Services jogosult bármilyen intézkedést megtenni vagy megtenni a zavarás megszüntetése és érdekei védelmének biztosítása érdekében.

3. A nyújtott szolgáltatások leírása

A Weboldal célja, hogy tájékoztatást nyújtson a vállalat összes tevékenységéről.

Easytrip Transport Services arra törekszik, hogy a lehető legpontosabb információkat nyújtsa a weboldalon. Nem vállal felelősséget azonban a saját maga vagy az őt ellátó harmadik fél partnerek által okozott hiányosságokért, pontatlanságokért vagy a frissítések hiányosságaiért.

A Weboldalon megadott összes információ csak tájékoztató jellegű, és változhat. Továbbá a Weboldalon szereplő információk nem teljes körűek. A közzététel óta bekövetkezett változások függvényében adják meg.

4. A felelősség korlátozása

Easytrip Transport Services nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely a felhasználónak vagy berendezésének a Weboldallal, illetve a Weboldal használatával, használatának lehetetlenségével vagy a Weboldal használatának következményeivel kapcsolatban keletkezik.

Easytrip Transport Services semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Weboldalon esetlegesen előforduló hibákért, sem a feldolgozott információk és adatok teljességéért és helytállóságáért.

Easytrip Transport Services minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webhelyet a biztonság és a titoktartás tekintetében a technika jelenlegi állásának megfelelően biztosítsa. Azonban nem tudja garantálni az abszolút biztonságot. Nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Weboldal nem megfelelő berendezés, a felhasználó internet-hozzáférési szolgáltatójánál fellépő belső hiba, az internet-hálózat túlterheltsége vagy bármely más, rajta kívül álló ok miatt a Weboldal nem működik, nem érhető el, vagy a Weboldal használata nem megfelelő körülmények között történik.

Így a Easytrip Transport Services nem garantálja a számítógépes vírusok vagy más rosszindulatú vagy káros számítógépes programok, illetve a hackerek vagy más biztonsági rések hiányát a Weboldalon vagy az ahhoz kapcsolódó weboldalakon. A felhasználó felelőssége annak ellenőrzése, hogy megfelelő vírusirtó szoftvert használ-e.

A weboldal használatához a felhasználónak rendelkeznie kell az internet használatához szükséges készségekkel, hardverrel és szoftverrel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet jellemzői és korlátai nem tudják garantálni az adatok titkosságát, rendelkezésre állását és integritását az interneten keresztül történő továbbításuk során.

Easytrip Transport Services fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal egészét vagy egy részét előzetes értesítés vagy bármilyen kártérítés nélkül megváltoztassa vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszakítsa, amit a felhasználó elfogad. Hasonlóképpen a Easytrip Transport Services nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, megszakításokért vagy az információk elérhetőségének hiányáért.

Easytrip Transport Services nem vállal felelősséget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésének olyan elmulasztásáért, amelyet az ésszerű ellenőrzésén kívül eső problémák okoznak.

5. Szellemi tulajdonjogok

A Weboldalon található összes információ (a weboldalon található dokumentumok és a weboldalhoz létrehozott összes elem) a Easytrip Transport Services és leányvállalatai tulajdonát képezi, és a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozik.

A weboldal tartalmának egészének, illetve minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részének más adathordozóra, bármilyen eszközzel vagy bármilyen formában történő kimásolása végleges vagy ideiglenes átadással, valamint a weboldal tartalmának egészének, illetve minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részének a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételével, bármilyen formában is legyen, jogellenesek.

A weboldal felhasználóinak a weboldal látogatásán kívül semmilyen más engedélyt vagy jogot nem adunk. A weboldalon közzétett valamennyi dokumentum sokszorosítása kizárólag információs céllal, személyes és magáncélú felhasználás keretében engedélyezett; minden más célú sokszorosítás és a másolatok más célokra történő felhasználása kifejezetten tilos a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban. A Easytrip Transport Services fenntartja a jogot, hogy jogait bármely illetékes bíróság előtt érvényesítse.

Eltérő rendelkezés hiányában az ezen a weboldalon említett cégnevek, logók, termékek és védjegyek a Easytrip Transport Services tulajdonát képezik. A Easytrip Transport Services előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel. Amennyiben a Easytrip Transport Servicesmegkülönböztető jelzéseit előzetes engedély nélkül használják fel, a Easytrip Transport Services fenntartja a jogot, hogy jogait bármely illetékes bíróság előtt érvényesítse.

A Easytrip Transport Services előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal elemeinek egészének vagy egy részének reprodukálása, megjelenítése, módosítása, közzététele, adaptálása, bármilyen eszközzel vagy eljárással, a előzetes írásbeli engedélye nélkül. Bármilyen kérelmet a Kommunikációs és Marketing Osztály címére kell küldeni: contact@easytrip-transport-services.com

6. A személyes adatok és a cookie-k védelme

6.1. Szerepvállalásaink

Az Ön személyes adataival kapcsolatos minden tranzakciót a hatályos rendeleteknek és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek (2016. április 27-i (EU) 2016/679) megfelelően hajtunk végre.

Az Easytrip vezérlőként a következő alapelveket tartja tiszteletben:

 • az Ön személyes adatait csak a különböző szakmáinkhoz kapcsolódó, kifejezett, törvényes és meghatározott célokra használjuk fel,
 • csak a számunkra hasznos személyes adatokat gyűjtjük,
 • nem tároljuk az Ön személyes adatait azon tranzakciókhoz szükséges időn túl, amelyekhez azokat gyűjtöttük, vagy a rendeletek által előírt ideig,
 • Világos és átlátható módon tájékoztatjuk Önt, különösen a személyes adatai felhasználásának céljáról, az űrlapokon adott válaszainak opcionális vagy kötelező jellegéről, valamint adatvédelmi jogairól.

6.2. Személyes adatok gyűjtése

A "személyes adat" fogalma minden olyan természetes személyre vonatkozó információt jelent, akit azonosítottak vagy aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy azonosító számra vagy egy vagy több rá jellemző elemre való hivatkozással. Amikor a Easytrip Transport Services az Ön személyes adatait gyűjti, ez a gyűjtés tisztességes és átlátható módon történik, köszönhetően a jelen Szabályzatra való tájékoztatásnak vagy hivatkozásnak.

Személyes adatok gyűjtése történhet anélkül, hogy ez a lista kimerítő lenne:

> A Easytrip Transport Services honlapokon közzétett űrlapokon keresztül:

 • feliratkozás hírleveleinkre,
 • levélküldés kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül,
 • megjegyzés űrlap a Blogon,
 • stb;

> Személyes adatok gyűjtése a szerződés vagy szolgáltatás megkötése során, vagy annak végrehajtása és a kapcsolódó szolgáltatások kezelése során, ügyfél-elégedettségi felmérés stb.

Bármi legyen is a gyűjtemény alátámasztása, a válaszok kötelező jellegét a formanyomtatványok jelzik. Ha nem kíván ilyen információkat megadni, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni bizonyos szolgáltatásokhoz vagy funkciókhoz. Az egyéb információk célja, hogy jobban megismerjék Önt, ezért nem kötelezőek.
A személyes adatok gyűjtése során kizárólag Ön felelős azokért a jogkövetkezményekért, amelyek az Ön részéről történő hamis állításokból vagy mulasztásokból erednek.

6.3. Az Ön adatainak felhasználása

Az Ön személyes adatait csak a beviteli űrlapokon meghatározott célokra használjuk fel.

Easytrip Transport Services vállalja, hogy csak olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek ahhoz a célhoz képest, amelyre azokat gyűjtötték.

Easytrip Transport Services jogszabályi kötelezettségünk, hogy ellenőrizzük, hogy az Ön személyes adatai pontosak, teljesek és szükség esetén naprakészek legyenek. Megkérhetjük Önt, hogy ellenőrizze vagy egészítse ki az adatállományát.

6.4. Címzettek és alvállalkozók

Az Ön személyes adatai csak a Easytrip Transport Services weboldal felhatalmazott munkatársaival kerülnek közlésre.
Easytrip Transport Services a személyes adatok egészének vagy egy részének feldolgozásához alvállalkozókat (bármely olyan vállalat vagy jogi személy, amely az adatkezelői irányelvek szerint személyes adatokat kezel) vehet igénybe a szolgáltatásaik teljesítéséhez szükséges mértékben.
Easytrip Transport Services vállalja, hogy az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem adja el, nem adja bérbe és nem továbbítja harmadik félnek.
Easytrip Transport Services a személyes adatok továbbítására az Ön előzetes hozzájárulása nélkül is szükségessé válhat annak érdekében, hogy megfeleljen egy jogi követelménynek, jogszabályi előírásnak vagy egy felhatalmazott harmadik fél személyes adatok szolgáltatására vonatkozó kérésének.

6.5. Védelmi szabályok

Easytrip Transport Services vállalja, hogy olyan technikai és szervezeti szabályokat hajt végre, amelyek alkalmasak arra, hogy ésszerű biztosítékot nyújtsanak arra, hogy az általa kezelt személyes adatok megfelelő módon, különösen a kockázatok és a magánéletre gyakorolt hatások tekintetében, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban védve legyenek.
Ezek az intézkedések biztosítják, hogy az Ön személyes adatai ne sérüljenek meg, ne törlődjenek, és ne férjenek hozzá illetéktelen harmadik személyek.

6.6. Az adattovábbítás ellenőrzése

A személyes adatokat az Európai Unió területén tárolják, és nem továbbítják az Európai Unión kívülre. Adott esetben az Európai Unión kívüli címzettek esetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adattovábbítások szigorú ellenőrzését, hogy azok az Európai Bizottság által az adatok megfelelő védelmeként felsorolt országokra vagy az európai előírásoknak megfelelő címzettekre korlátozódjanak.

6.7. A tartósítás időtartama

Easytrip Transport Services a személyes adatokat biztonságos környezetben kezeli és tárolja az adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges ideig. A megőrzési időszakot az adatgyűjtési űrlap és az érintett űrlapok használatának különös feltételei határozzák meg.

6.8. Az Ön jogai

Önt a következő jogok illetik meg:

 • a személyes adataihoz való hozzáféréshez,
 • hiba esetén azok kijavítását kérni vagy kiegészíteni,
 • kérni a törlésüket,
 • kérhetik feldolgozásuk korlátozását,
 • hordozhatóságuk kérése,
 • tiltakozzanak azok feldolgozása ellen, és
 • hogy meghatározza az adatok halála utáni sorsára vonatkozó irányelveket.

Jogainak gyakorlásához kérjük, olvassa el az alábbi "Kapcsolat" részt úgy, hogy kérelméhez csatolja egy érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) másolatát.

6.9. Az Ön kötelezettségei

Önnek be kell tartania a számítógépekre, fájlokra és szabadságokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amelyek közül a törvény bűncselekményként büntethető.

Különösen tartózkodnia kell minden olyan gyűjtéstől, feldolgozástól, visszaéléstől és általában minden olyan cselekedettől, amely sértheti a személyes adatok magánéletét vagy az egyén(ek) hírnevét.

6.9.1. Sütik

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet a böngésző ment el az Ön számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük az Ön látogatását. A Easytrip Transport Services weboldalon cookie-kat használunk, hogy jobb, személyre szabott és biztonságosabb böngészési élményt nyújtsunk Önnek a cookie érvényességének vagy regisztrációjának időtartama alatt.

Az Ön tökéletes tájékoztatása érdekében egyes sütik elengedhetetlenek az oldal használatához, mások lehetővé teszik a megjelenített tartalmak optimalizálását és személyre szabását. A cookie-kat a Easytrip Transport Services vagy harmadik felek dobják le.

Ha nem állította be a böngészőjét úgy, hogy elfogadja ezt a fájltípust, akkor nem férhet hozzá a Easytrip Transport Services oldal minden funkciójához.

A Easytrip Transport Services oldal az alábbi 4 kategóriába tartozó cookie-kat használhatja, amelyek céljait az alábbiakban ismertetjük:

> Statisztikai cookie-k és közönségmérés (Google Analytics, AddThis)

Optimalizálják a webhelyet, hibákat oldanak meg, javítják szolgáltatásaink minőségét és mérik a közönséget. Az ilyen típusú cookie-k által névtelenül gyűjtött adatok a következők:

 • honnan származik a felhasználó (keresőmotor, keresési kulcsszavak, link);
 • az egyes felhasználók látogatásainak száma, valamint az első, az előző és az aktuális látogatás dátuma;
 • mennyi ideig tartózkodik a felhasználó a Webhelyen (mikor kezdődik és mikor ér véget a látogatás);
 • az Ön által meglátogatott oldalak és az Ön által keresett vagy letöltött információk, beleértve, de nem kizárólagosan a helyadatokat, webnaplókat és egyéb kommunikációs adatokat;
 • a számítógépével kapcsolatos információk (beleértve az IP-címet), a kapcsolatai, az operációs rendszere, a böngészője.

Ezeknek a sütiknek a használata nem teszi lehetővé az emberek azonosítását. Ha ezek az információk Önt érintik, vagy valószínűleg azonosítják Önt, akkor azokat személyes adatokként kezeljük. Az összegyűjtött személyes adatokat ezért nem vetik össze a személyes adatok egyéb feldolgozásával.

> Hirdetési cookie-k

Az ilyen típusú cookie-kat, az úgynevezett "harmadik féltől származó cookie-kat" a Easytrip Transport Services partnerek (reklámügynökségek vagy kereskedelmi partnerek) szerverei dobják le. Ezek a cookie-k lehetővé teszik:

 • személyre szabott hirdetések megjelenítése a felhasználó profilja alapján,
 • korlátozza az egyes hirdetések megjelenésének számát,
 • értékelje a reklámkampány hatékonyságát.

Ezeket a harmadik féltől származó cookie-kat külső vállalatok dobják el a felelősségükre.

> Hitelesítési cookie-k

A fiókba való bejelentkezés után települnek. A következő alkalommal, amikor bejelentkezik, meglévő felhasználóként azonosítja Önt, elkerülve, hogy a bejelentkezéshez meg kelljen adnia felhasználónevét. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy felismerjük Önt, és így megmutassuk Önnek a megfelelő információkat, és személyre szabjuk a használatát.

> Beállítások cookie-k

Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy segítsünk a böngészőjének emlékezni a preferenciáira, például:

 • az Ön által preferált nyelv,
 • az Ön kommunikációs preferenciái stb.

A Easytrip Transport Services oldal használatával és az "Ok, értem" jelölőnégyzet bejelölésével Ön elfogadja, hogy a fentiekben leírt cookie-k a jelen dokumentumnak megfelelően (egyes cookie-k esetében jelölőnégyzet) az Ön számítógépén/okostelefonján/tablettáján elhelyezhetők.

Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje az első beillesztésüktől számított legfeljebb egy év.

Ha nem szeretné, hogy ilyen sütiket kapjon, bármikor letilthatja őket a böngészője beállításainak megváltoztatásával. Eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja őket, vagy egyszer és mindenkorra elutasíthatja őket. Felhívjuk figyelmét, hogy használatuk korlátozása a Easytrip Transport Services weboldalon való navigáció romlásához vezethet (egyes funkciók nem működhetnek tovább).

Az egyes böngészők konfigurációja eltérő. Ezt a böngésző súgómenüje írja le, amely lehetővé teszi, hogy megtudja, hogyan módosíthatja a cookie-kra vonatkozó kívánságait.

6.9.2. A szabályzat frissítése és módosítása

A jelen Szabályzat módosítható, kiegészíthető vagy frissíthető annak érdekében, hogy megfeleljen bármely törvényi, szabályozási, jogi vagy technikai változásnak.

Célunk, hogy biztosítsuk Önnek a Szabályzatunkat, és rendszeresen értesítsük Önt a jelen Szabályzat bármilyen változásáról, hogy mindig teljes körű tájékoztatást kapjon arról, hogyan védjük személyes adatait.

6.9.3. Kapcsolat

Jogai gyakorlásához, vagy ha bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, illetve ha ajánlásokat vagy észrevételeket kíván tenni, kérjük, írjon a Kapcsolatfelvétel e-mail címre: dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Alkalmazandó jog és joghatóság

A https://www.ea sytrip-transport-services.com weboldal érvényességével, a jelen jogi közlemény és a jogi nyilatkozat értelmezésével, valamint a weboldal használatával kapcsolatos minden vitára Hollandia joga az irányadó. Az illetékes amszterdami bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.