Pravna spominjanja

1. Prezentacija web stranice

Korisnici web stranice https://www.easytrip-transport-services.com ovime se obavještavaju o identitetu različitih strana uključenih u njegov razvoj i praćenje:

Stjecatelj licence: EASYTRIP B.V., tvrtka osnovana u Nizozemskoj, registrirana u registru tvrtki pod brojem 412690, čije je registrirano sjedište na adresi Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nizozemska.

Web agencija: Peppercube 

Odgovorni izdavač: Odjel za komunikaciju Easytrip: contact@easytrip-transport-services.com

Davatelj usluga hostinga: ATE

2. Uvjeti korištenja web stranice i predloženih usluga

Korištenje web stranice pod nazivom domene https://www.easytrip-transport-services.com podrazumijeva potpuno prihvaćanje uvjeta i odredbi u daljnjem tekstu. Ti se uvjeti i odredbe mogu izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku; stoga se od korisnika web stranice traži da ih s vremena na vrijeme pročitaju.

Ova web stranica je obično dostupna korisnicima u bilo kojem trenutku. Međutim, o prekidu iz tehničkih razloga održavanja može odlučiti Easytrip Transport Services, koji će zatim uložiti sve napore kako bi prethodno obavijestio korisnike o datumima i vremenima intervencije.

Web stranicu s vremena na vrijeme ažurira Odjel za komunikacije i marketing. Slično tome, pravna obavijest i izjava o odricanju odgovornosti mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku: oni su ipak obvezujući za korisnika, koji je pozvan da se poziva na njih što je češće moguće kako bi ih primio na znanje.

Zabranjen je svaki neovlašteni pristup izvornom kodu web stranice sa svrhom ili učinkom, posebno, uvođenja zlonamjernog softvera, preusmjeravanja informacija ili, općenitije, promjene njegove strukture. Usluge prijevoza Easytrip mogu poduzeti ili uzrokovati poduzimanje bilo koje mjere kako bi se zaustavili poremećaji i osigurala obrana njegovih interesa.

3. Opis pruženih usluga

Svrha web stranice je pružiti informacije o svim aktivnostima tvrtke.

Usluge easytrip prijevoza nastoje pružiti na web mjestu što točnije informacije. Međutim, ne smatra se odgovornim za propuste, netočnosti ili nedostatke u ažuriranjima, bilo da su uzrokovani samim sobom ili partnerima trećih strana koji im pružaju te informacije.

Sve informacije navedene na web stranici samo su indikativne i podložne su promjenama. Nadalje, informacije navedene na web stranici nisu iscrpne. Daje se podložno svim promjenama koje su se dogodile od objavljivanja.

4. Ograničenje odgovornosti

Usluge prijevoza Easytrip neće se smatrati odgovornima za bilo kakav izravan, neizravan ili posljedični gubitak ili štetu nanesenu korisniku ili njegovoj opremi u vezi s web stranicom ili korištenjem, nemogućnošću korištenja ili posljedicama korištenja web stranice.

Usluge easytrip prijevoza ni u kojem slučaju ne snose odgovornost za bilo kakve moguće pogreške na web stranici, kao ni za potpunost i relevantnost obrađenih informacija i podataka.

Easytrip Transport Services ulaže sve napore kako bi pružio web stranicu u skladu s najnovijim dostignućima u pogledu sigurnosti i povjerljivosti. Međutim, ne može jamčiti apsolutnu sigurnost. Nije odgovoran u slučaju kvara, nemogućnosti pristupa ili loših uvjeta korištenja web stranice zbog neprikladne opreme, kvarova internih za davatelja usluga pristupa internetu korisnika, zagušenja internetske mreže ili iz bilo kojeg drugog razloga izvan njegove kontrole.

Dakle, Easytrip Transport Services ne pruža nikakvo jamstvo o odsutnosti računalnih virusa ili bilo kojeg drugog zlonamjernog ili štetnog računalnog programa, ili odsutnosti hakiranja ili drugih sigurnosnih rupa na web mjestu ili na web stranicama povezanim s njim. Korisnik je odgovoran za provjeru koristi li odgovarajući antivirusni softver.

Da bi koristio web stranicu, korisnik mora imati vještine, hardver i softver potreban za korištenje Interneta. Korisnik potvrđuje da karakteristike i ograničenja Interneta ne mogu jamčiti povjerljivost, dostupnost i integritet podataka tijekom njihovog tranzita putem Interneta.

Easytrip Usluge prijevoza zadržavaju pravo na izmjene ili prekid privremeno ili trajno, cijelu ili dio web stranice, bez prethodne obavijesti ili naknade bilo koje vrste, što korisnik prihvaća. Isto tako, usluge prijevoza Easytrip ne snose odgovornost za bilo kakve pogreške, prekide ili nedostatak dostupnosti informacija.

Usluge prijevoza Easytrip nisu odgovorne za bilo kakvo neispunjavanje bilo koje od svojih obveza u nastavku uzrokovane problemima koji su izvan njegove razumne kontrole.

5. Prava intelektualnog vlasništva

Sve informacije na web stranici (dokumenti sadržani na web stranici i svi elementi stvoreni za web stranicu) u vlasništvu su Easytrip Transport Services i njegovih podružnica te podliježu važećim propisima o intelektualnom vlasništvu.

Svako izvlačenje, trajnim ili privremenim prijenosom, cijelog ili kvalitativno ili kvantitativno značajnog dijela sadržaja web stranice na drugi medij, na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, kao i ponovnu uporabu, stavljanjem na raspolaganje javnosti cijelog ili kvalitativno ili kvantitativno značajnog dijela sadržaja web stranice, bez obzira na obrazac, nezakoniti su.

Korisnicima ove web stranice ne daje se nikakva dozvola, niti bilo koje drugo pravo osim onog za posjet web stranici. Umnožavanje svih dokumenata objavljenih na internetskoj stranici odobreno je isključivo u informativne svrhe u kontekstu osobne i privatne uporabe; svaka reprodukcija i svaka uporaba preslika izrađenih u druge svrhe izričito je zabranjena u skladu s odredbama važećih propisa o intelektualnom vlasništvu. Usluge prijevoza Easytrip zadržavaju pravo ostvariti svoja prava pred bilo kojim relevantnim sudom.

Osim ako nije drugačije navedeno, nazivi tvrtki, logotipi, proizvodi i zaštitni znakovi spomenuti na ovoj web stranici vlasništvo su Easytrip Transport Services. Ne smiju se koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja easytrip usluga prijevoza. Ako se prepoznatljivi znakovi easytrip usluga prijevoza koriste bez prethodnog odobrenja, usluge prijevoza Easytrip zadržavaju pravo ostvariti svoja prava pred bilo kojim relevantnim sudom.

Zabranjeno je svako umnožavanje, predstavljanje, izmjena, objavljivanje, prilagodba svih ili dijela elemenata stranice, bez obzira na sredstva ili korišteni postupak, bez prethodnog pisanog odobrenja Easytrip Transport Services. Svaki zahtjev treba uputiti Odjelu za komunikaciju i marketing: contact@easytrip-transport-services.com

6. Zaštita osobnih podataka i kolačića

6.1. Naši angažmani

Sve transakcije na vašim osobnim podacima provode se u skladu s važećim propisima, a posebno Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679 od 27. travnja 2016.).

Easytrip, kao kontroler, poštuje sljedeća načela:

 • vaši osobni podaci koriste se samo u izričite, legitimne i određene svrhe povezane s našim različitim profesijama,
 • prikupljaju se samo osobni podaci koji su nam korisni,
 • vaše osobne podatke ne pohranjujemo dulje od vremena potrebnog za transakcije za koje su prikupljeni ili onih propisanih propisima,
 • na jasan i transparentan način vas obavještavamo, posebno o svrsi korištenja vaših osobnih podataka, neobveznoj ili obveznoj prirodi vaših odgovora u obrascima i vašim pravima na zaštitu podataka.

6.2. Prikupljanje osobnih podataka

Pojam "osobni podaci" znači sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili koja se može identificirati, izravno ili neizravno, upućivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više elemenata koji su specifični za njega. Kada Easytrip Usluge prijevoza prikupljaju vaše osobne podatke, ovo se prikupljanje provodi na pravedan i transparentan način zahvaljujući prisutnosti informacija ili upućivanju na ovu Politiku.

Osobni podaci mogu se prikupljati bez da ovaj popis bude iscrpan:

> Via obrasci objavljeni na web stranicama Easytrip Transport Services:

 • pretplata na naše newslettere,
 • slati poštu putem naših kontakt obrazaca,
 • obrazac komentara na blogu,
 • itd;

> Putem prikupljanja osobnih podataka tijekom sklapanja ugovora ili usluge, ili tijekom njegovog izvršenja i upravljanja povezanim uslugama, ankete o zadovoljstvu kupaca itd.

Bez obzira na podršku zbirke, obvezna priroda odgovora naznačena je u obrascima. Ako ne želite pružiti takve informacije, možda nećete moći pristupiti određenim uslugama ili značajkama. Ostale informacije namijenjene su boljem poznavanju i stoga nisu obavezne.
Prilikom prikupljanja osobnih podataka bit ćete isključivo odgovorni za pravne posljedice koje proizlaze iz bilo kakvog lažnog predstavljanja ili propusta s vaše strane.

6.3. Korištenje vaših podataka

Vaši osobni podaci koriste se samo u svrhe navedene na obrascima za unos.

Easytrip Transport Services obvezuje se obrađivati samo osobne podatke koji su adekvatni, relevantni i nisu pretjerani u odnosu na svrhe za koje se prikupljaju.

Usluge prijevoza Easytrip zakonski su obvezne provjeriti jesu li vaši osobni podaci točni, potpuni i, ako je potrebno, ažurirani. Možemo od vas zatražiti da ga provjerite ili dovršite svoju datoteku.

6.4. Primatelji i podugovaranje

Vaši osobni podaci bit će priopćeni samo ovlaštenom osoblju Easytrip Transport Services.
Easytrip Transport Services može koristiti podizvođače (bilo koju tvrtku ili pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke prema direktivama Voditelja obrade podataka) za obradu svih ili dijela osobnih podataka u mjeri potrebnoj za ispunjenje njihovih usluga.
Easytrip Usluge prijevoza obvezuju se da neće prodavati, iznajmljivati ili prenositi vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg pristanka.
Usluge prijevoza Easytrip mogu biti obvezne prenositi vaše osobne podatke bez vašeg prethodnog pristanka kako bi udovoljile zakonskom zahtjevu, regulatornom ili zahtjevu za pružanje osobnih podataka od strane ovlaštene treće strane.

6.5. Pravila zaštite

Easytrip Transport Services obvezuje se provesti tehnička i organizacijska pravila koja će vjerojatno pružiti razumno jamstvo da su osobni podaci koje obrađuje zaštićeni na odgovarajući način, posebno u pogledu rizika i utjecaja na privatnost, i to u skladu s primjenjivim zakonom.
Ove mjere osiguravaju da neovlaštene treće strane neće oštetiti, izbrisati ili im pristupiti vaši osobni podaci.

6.6. Kontrola prijenosa podataka

Osobni podaci pohranjuju se na području Europske unije i ne prenose se izvan Europske unije. Prema potrebi, za primatelje izvan Europske unije ulažemo sve napore kako bismo osigurali strogu kontrolu prijenosa kako bi bili ograničeni na zemlje koje je Europska komisija navela kao dostatnu zaštitu podataka ili na primatelje koji su u skladu s europskim propisima.

6.7. Trajanje očuvanja

Easytrip Transport Services obrađuje i pohranjuje osobne podatke u sigurnom okruženju za vrijeme potrebno za ispunjavanje svrhe za koje su prikupljeni. Razdoblje čuvanja navedeno je u obrascu za prikupljanje i u posebnim uvjetima za uporabu predmetnih obrazaca.

6.8. Vaša prava

Imate prava:

 • za pristup vašim osobnim podacima,
 • zatražiti njihovo ispravljanje u slučaju pogreške ili ih dovršiti,
 • zatražiti njihovo brisanje,
 • zatražiti ograničenje njihove obrade,
 • tražiti njihovu prenosivost,
 • da se suprotstave njihovoj obradi, i
 • definirati smjernice za sudbinu vaših podataka nakon vaše smrti.

Da biste ostvarili svoja prava, pogledajte odjeljak "Kontakt" u nastavku tako da sa svojim zahtjevom priložite kopiju važeće osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica).

6.9. Vaše obveze

Dužni ste se pridržavati odredbi zakona koje se odnose na računala, dosjee i slobode, od kojih se zakonom može kazniti kao kazneno djelo.

Posebno se morate suzdržati od bilo kakvog prikupljanja, obrade, zlouporabe i, općenito, bilo kojeg čina koji bi mogao kršiti privatnost osobnih podataka ili ugled pojedinaca.

6.9.1. Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju preglednik sprema na vaše računalo, tablet ili pametni telefon koja nam omogućuje praćenje vašeg posjeta. Kolačiće koristimo na web stranici Easytrip Transport Services kako bismo vam pružili bolje, personalizirano i sigurno iskustvo pregledavanja tijekom razdoblja valjanosti ili registracije kolačića.

Za vaše savršene informacije, neki su kolačići ključni za korištenje web stranice, drugi omogućuju optimizaciju i personalizaciju prikazanog sadržaja. Kolačiće ispuštaju usluge prijevoza Easytrip ili treće strane.

Ako niste postavili preglednik da prihvaća ovu vrstu datoteke, nećete imati pristup svim značajkama web-mjesta Easytrip Transport Services.

Web stranica Easytrip Transport Services može koristiti 4 kategorije kolačića ispod kojih su svrhe opisane u nastavku:

> statistički kolačići i mjerenje publike (Google Analytics, AddThis)

Optimiziraju web mjesto, rješavaju greške, poboljšavaju kvalitetu naših usluga i mjere publiku. Podaci prikupljeni anonimno ovom vrstom kolačića su:

 • odakle korisnik dolazi (tražilica, ključne riječi za pretraživanje, veza);
 • broj posjeta svakog korisnika i datum prvog posjeta, prethodni posjet i trenutni posjet;
 • koliko dugo korisnik ostaje na web mjestu (kada posjet započne i kada završi);
 • stranice koje posjećujete i informacije koje tražite ili preuzimate, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podatke o lokaciji, weblogove i druge komunikacijske podatke;
 • informacije o vašem računalu (uključujući IP adresu), vezama, operacijskom sustavu, pregledniku.

Korištenje ovih kolačića ne dopušta identifikaciju ljudi. Kada vas se ti podaci tiču ili će vas vjerojatno identificirati, tretirat ćemo ih kao osobne podatke. Stoga se prikupljeni osobni podaci ne provjeravaju unakrsno s drugom obradom osobnih podataka.

> Oglašivački kolačići

Ovu vrstu kolačića poznatu kao "kolačić treće strane" ispuštaju poslužitelji domena partnera Easytrip Transport Services (reklamnih agencija ili komercijalnih partnera). Ovi kolačići omogućuju:

 • prikazati personalizirane oglase na temelju korisničkog profila,
 • ograničiti broj pojavljivanja svakog oglasa,
 • procijeniti učinkovitost reklamne kampanje.

Za ove kolačiće trećih strana vanjske tvrtke koje su pod njihovom odgovornošću odustaju od njih.

kolačići za provjeru autentičnosti >

Instaliraju se nakon što se prijavite na svoj račun. Sljedeći put kada se prijavite, identificira vas kao postojećeg korisnika, izbjegavajući potrebu za unosom vašeg korisničkog imena za prijavu. Ove kolačiće koristimo kako bismo vas prepoznali i tako vam pokazali prave podatke i personalizirali vašu upotrebu.

Kolačići s preferencama >

Omogućuju nam da pomognemo vašem pregledniku da zapamti vaše preferencije, kao što su:

 • vaše jezične preferencije,
 • vaše komunikacijske preferencije itd.

Korištenjem web stranice Easytrip Transport Services i provjerom okvira "U redu, razumijem" slažete se da se kolačići kao što je gore opisano mogu ispustiti na vaše računalo / pametni telefon / tablet u skladu s ovim dokumentom (potvrdni okvir za neke kolačiće).

Datum isteka ovih kolačića je najviše godinu dana od njihovog prvog umetanja.

Ako ne želite primati ove kolačiće, u bilo kojem trenutku možete ih onemogućiti promjenom postavki vašeg preglednika. Možete ih prihvatiti ili odbiti od slučaja do slučaja ili ih odbiti jednom zauvijek. Skrećemo vam pozornost na činjenicu da ograničavanje njihove uporabe može dovesti do degradacije navigacije na web mjestu Easytrip Transport Services (neke značajke možda više neće raditi).

Konfiguracija svakog preglednika je različita. Opisano je u izborniku pomoći vašeg preglednika, što će vam omogućiti da znate kako promijeniti svoje želje za kolačićima.

6.9.2. Ažuriranje i izmjena pravila

Ova se Politika može izmijeniti, dovršiti ili ažurirati kako bi bila u skladu sa svim zakonodavnim, regulatornim, sudskim ili tehničkim promjenama.

Naš je cilj pružiti vam naša Pravila i redovito vas obavještavati o svim promjenama ovih Pravila, tako da ste uvijek u potpunosti informirani o tome kako štitimo vaše osobne podatke.

6.9.3. Kontakt

Da biste ostvarili svoja prava ili ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovom Politikom privatnosti ili ako želite dati bilo kakve preporuke ili komentare, molimo vas Kontaktirajte nas e-mailom na dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Mjerodavno pravo i nadležnost

Svaki spor koji se odnosi na valjanost, tumačenje ove pravne obavijesti i odricanje od odgovornosti, na korištenje internetske stranice https://www.easytrip-transport-services.com uređuje se nizozemskim pravom. Relevantni sudovi u Amsterdamu imaju isključivu nadležnost.