Povraćaj PDV-a

Brzo i polako. Automatizovani proces povraćaja novca.

Povraćaj PDV-a

Brzo i polako. Automatizovani proces povraćaja novca.

Nikad ti nije bilo lakљe da vratiљ svoj novac u svoju banku.

Spremni ste da tražite povraćaj PDV-a?

Povraćaj PDV-a. Zaboravite na greške i odbijanja. Naš sistem radi težak posao, tako da možete da vratite svoj PDV bez muke.

Povraćaj PDV-a u samo nekoliko koraka

Pošalji fakture

Samo nam pošaljite vaše fakture putem pošte ili e-maila.

Obrada fakture

Vaše fakture se šalju ispravnoj poreskoj upravi i obrađuju

Prijem povraćaja sredstava

Dobićete povraćaj novca na vreme kada ga primimo iz poreskih kancelarija

Otkrijte našu pokrivenost povraćajem PDV-a u više od 30 zemalja

Kliknite na zemlje da biste videli stope PDV-a u skladu sa lokalnim poreskim propisima

Spremni ste da tražite povraćaj PDV-a?