Vozite nesmetano kroz sve grčke naplatne mreže sa 1 jednim interoperabilnim uređajem!

Za početak saradnje popunite formular

  Za početak saradnje popunite formular


  Neke od prednosti

  SVIH 8 naplatnih rampi pokrivenih da vam olakšaju putovanje!

  1 pojedinačna faktura za bolje praćenje troškova putarine

  Objavite režim plaćanja da biste optimizovali svoj poslovni novčani tok!

  Easytrip-Transport-Services-PDV-Refund

  Kombinujte sa povraćajem GRČKOG PDV-a da biste dobili najbolji ROI!

  Namenska briga o kupcima govori srpski

  FOKUSIRAJTE SE NA POSAO, EASYTRIP REŠAVA OSTALO!